Σε αυτόν καλούνται να συμμετάσχουν ομάδες και άτομα από τον ελληνικό τεχνολογικό και ακαδημαϊκό τομέα, νεοφυείς εταιρείες (startups), αλλά και κάθε επιχείρηση ή ομάδες επιστημόνων που έχουν δυνατότητες να προσφέρουν λύσεις σύγχρονης τεχνολογίας σε επιχειρησιακά θέματα των εταιρειών του δικτύου. Παραδείγματα προκλήσεων που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι διαγωνιζόμενοι είναι η ανίχνευση βλαβών, η προληπτική συντήρηση συστημάτων, η πρόβλεψη μελλοντικής ζήτησης κατανάλωσης, η δημιουργία αυτόματων ψηφιακών συμβάσεων κ.λπ. Οι λύσεις που αναμένονται θα βασίζονται σε συστήματα λήψης και ανάλυσης δεδομένων, συνδυασμό δεδομένων από ετερογενείς πηγές, τεχνικές μηχανικής μάθησης, βάσεις δεδομένων, κατανεμημένα δεδομένα και κατανεμημένη επεξεργασία τους κ.λπ. 

Για καθεμία από τις προκλήσεις που θα ανακοινωθούν στο πλαίσιο του «HCAP Innovation Challenge», η αντίστοιχη εταιρεία του δικτύου θα περιγράφει την πρόκληση, θα διαθέτει τα συνοδευτικά ψηφιακά δεδομένα και θα παρέχει μια βασική διαδικασία ελέγχου και δοκιμής των προτεινόμενων λύσεων, ώστε να επιτρέπεται η αντικειμενική αξιολόγησή τους. «Ενας από τους βασικούς σκοπούς μας είναι η αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών, επιχειρηματικών μοντέλων και προτύπων καινοτομίας προς όφελος τόσο των θυγατρικών εταιρειών όσο και της ελληνικής οικονομίας. Με το “HCAP Innovation Challenge” παρέχουμε την ευκαιρία στο ταλαντούχο τεχνολογικό και ακαδημαϊκό δυναμικό της χώρας μας να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια εκσυγχρονισμού, αντλώντας παράλληλα ευκαιρίες προβολής και επιχειρηματικής διασύνδεσης εντός ενός μεγαλύτερου οικοσυστήματος», αναφέρει η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΕΣΥΠ Ράνια Αικατερινάρη.

Πηγή

Kathimerini.gr

Leave a Reply