EYDAP Innovation Challenge

Ψηφιακές Προκλήσεις Καινοτομίας ΕΥΔΑΠ / Δικτύου Καινοτομίας ΕΕΣΥΠ σε συνεργασία με το MITEF Greece

Ευχαριστούμε για το πλήθος συμμετοχών!

Η ημέρα της απονομής των βραβείων των έφτασε!

Παρακολουθήστε σήμερα, 24.03.2022 στις 13:00 τη βράβευση μέσω live streaming:

EYDAP _

Εισαγωγή _

Η ΕΥΔΑΠ, σε συνεργασία με το Δίκτυο Καινοτομίας της ΕΕΣΥΠ και το MITEF Greece, σχεδιάζει ένα «incentive prize competition» με σκοπό να προσελκύσει ομάδες οι οποίες θα προσπαθήσουν να δώσουν καινοτόμες λύσεις στις ακόλουθες δύο προκλήσεις:

01_

Μπορεί να δημιουργηθεί ένας αλγόριθμος ο οποίος, με τη βοήθεια ιστορικών δεδομένων μετρήσεων, να προβλέπει ποιοι μετρητές κατανάλωσης ύδατος είναι ελαττωματικοί;

02_

Μπορεί να δημιουργηθεί ένας αλγόριθμος ο οποίος, με τη βοήθεια ιστορικών δεδομένων μετρήσεων, να προβλέπει τη μελλοντική κατανάλωση μιας παροχής σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, π.χ. 12 μήνες;

Οι προβλέψεις θα βασίζονται σε ένα πλήθος παραμέτρων σχετικές με το ιστορικό των μετρήσεων, το είδος του μετρητή, την ημερομηνία και τη γεωγραφική θέση της εγκατάστασης, αλλά και δεδομένα τρίτων πηγών. Ένα έξυπνο μοντέλο λειτουργίας των μετρητών μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στον έγκαιρο και αποτελεσματικό εντοπισμό βλαβών και, κατά συνέπεια, στη μείωση της σπατάλης νερού. Επιπλέον, η πρόβλεψη της κατανάλωσης μιας παροχής μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα της επιχείρησης.

Μάθετε τα πάντα για τον διαγωνισμό δηλώνοντας συμμετοχή στη διαδικτυακή παρουσίαση του EYDAP Innovation Challenge!

Speakers:

 • Δώρα Βαρβαρίγου, Dora Varvarigou, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ
 • Μάρθα Πλεξίδα, Βοηθός Γενική Διευθύντρια Ψηφιακού Μετασχηματισμού της ΕΥΔΑΠ
 • Moderator: Αντιγόνη Μολοδάνωφ, Εκτελεστική Διευθύντρια, MIT Enterprise Forum Greece

Περιγραφή _

Η ΕΥΔΑΠ, η μεγαλύτερη εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης στην Ελλάδα, διαχειρίζεται ένα πολύπλοκο σύστημα υδροδότησης που ξεκινά από τους ταμιευτήρες νερού και συνεχίζει στις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού, έως και τα υδρόμετρα που υδρεύουν μεγάλο πλήθος νοικοκυριών (περίπου 2,2 εκατομμύρια).

Ταυτόχρονα, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, η ΕΥΔΑΠ συγκεντρώνει καθημερινά περίπου

30.000 μετρήσεις κατανάλωσης νερού, σε επίπεδο τριμήνου, σε όλη την Αττική.
Οι μετρήσεις αυτές αποτελούν ένα σχετικά τυχαίο δείγμα της συνολικής κατανάλωσης από τις

2,2 εκατομμύρια παροχές καταναλωτών σε σχετικά τυχαία χρονικά διαστήματα, δεδομένου ότι τα τρίμηνα δεν συμπίπτουν από μετρητή σε μετρητή και από περιοχή σε περιοχή.

Το μεγάλο πλήθος των παροχών καθιστά δύσκολη τη συστηματική παρακολούθηση της λειτουργίας των μετρητών, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να μην είναι εφικτός ο έγκαιρος εντοπισμός μιας βλάβης, η οποία θα μπορούσε να είναι ενδεικτική για εκτεταμένες βλάβες στο δίκτυο και άσκοπης σπατάλης νερού. Ο περιορισμός αυτού του φαινομένου αποτελεί προτεραιότητα για την Εταιρεία, για οικονομικούς και περιβαλλοντικούς λόγους.

Η ικανοποιητική προσέγγιση της μελλοντικής κατανάλωσης μπορεί να επιτρέψει στην εταιρεία να εκδίδει ενδιάμεσους λογαριασμούς ή να δέχεται τα στοιχεία που περιοδικά θα προσφέρουν οι ίδιοι οι καταναλωτές. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να βελτιωθεί η λειτουργική αποτελεσματικότητα της εταιρείας, τόσο από την ενδιάμεση έκδοση λογαριασμών, μειώνοντας τον χρόνο πληρωμής, όσο και μειώνοντας το ίδιο το κόστος καταμέτρησης.

Numbers_count

Σκοπός του διαγωνισμού αυτού είναι η ανάπτυξη μηχανισμών οι οποίοι θα αναγνωρίζουν πιθανά μοτίβα κατανάλωσης και θα υλοποιούν μοντέλα πρόβλεψης και ανίχνευσης αποκλίνουσας συμπεριφοράς. Τα εργαλεία αυτά θα βασιστούν σε ένα πλήθος παραμέτρων σχετικές με το ιστορικό των μετρήσεων, το είδος του μετρητή, την ημερομηνία εγκατάστασης, την κατανάλωση της παροχής και άλλα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος.

Αξιολόγηση _

Ο διαγωνισμός αυτός θα αξιολογηθεί με βάση την ακρίβεια (accuracy) της πρόβλεψης του μοντέλου που θα υποβληθεί. Για κάθε μοντέλο, θα προκύπτει ένα ποσοστό το οποίο θα υποδεικνύει είτε το πλήθος των ορθών προβλέψεων ελαττωματικών μετρητών είτε την κατανάλωση βάσει ιστορικών δεδομένων.

Ελαττωματικοί μετρητές.

Η κάθε ομάδα θα προτείνει μια ταξινομημένη λίστα πιθανών ελαττωματικών μετρητών σε κατάλληλο ποσοστό του δείγματος. Η ΕΥΔΑΠ αναλαμβάνει να επαληθεύσει στο πεδίο κατά πόσο αυτοί οι μετρητές είναι ελαττωματικοί ή όχι, και η ομάδα με το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας θα αναδειχθεί νικήτρια, με κατώτερο όριο το ποσοστό επιτυχίας να είναι μεγαλύτερο του 60%.

Πρόβλεψη κατανάλωσης.

Η κάθε ομάδα θα προβλέψει την ανά τρίμηνο κατανάλωση του επόμενου από το δείγμα έτους με βάση τα στοιχεία καταμετρήσεων 10ετίας που θα δοθούν μέχρι το 2018. Η διαγωνιζόμενη ομάδα που θα έχει τη μικρότερη δυνατή απόκλιση από τα δεδομένα των πραγματικών καταμετρήσεων, με ανώτερο όριο απόκλισης 10%, θα είναι η επικρατέστερη.

Σημαντικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής_

Οι κομβικές ημερομηνίες για την υλοποίηση του διαγωνισμού είναι οι εξής:

 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 09/01/2021
 • Ολοκλήρωση επιλογής ομάδων που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μέχρι 25/01/2021
 • Υπογραφή συμβάσεων και παράδοση δεδομένων μέχρι 02/02/2021
 • 1ο Mentoring Workshop 22/04/2021
 • 2ο Mentoring Workshop 30/6/2021
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής λύσεων 1/9/2021
 • Δοκιμές των κατατεθειμένων λύσεων την περίοδο To be confirmed
 • Ανακοίνωση νικητών και απονομή To be confirmed

Βραβεία _

Τα βραβεία θα περιλαμβάνουν χρηματικά έπαθλα όπως παρακάτω:

01 θέση_

15.000 ευρώ

02 θέση_

5.000 ευρώ

Επιπλέον, ενδέχεται να περιλαμβάνουν συμβόλαια χρήσης της βέλτιστης λύσης από την ΕΥΔΑΠ και την ανάπτυξη επιπλέον λειτουργιών βασισμένων στην παρεχόμενη λύση.

Απαιτήσεις Κώδικα _

Αυτός είναι ένας διαγωνισμός προγραμματισμού, που θα καταλήξει στην παραγωγή αλγορίθμων μηχανικής μάθησης οι οποίοι θα εκτελούν τις ζητούμενες προβλέψεις. Οι υποβολές σε αυτόν τον διαγωνισμό πρέπει να γίνονται μέσω Notebooks.

Πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Βελτιστοποίηση του χρόνου εκτέλεσης σε Notebook CPU/GPUs (μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφόρων ειδών notebooks, αρκεί να τηρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις)

 • Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν TPUs

 • Δεν επιτρέπεται να ενεργοποιηθούν προσαρμοσμένα πακέτα (custom packages) στους πυρήνες
 • Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο διαδίκτυο από τον κώδικα

 • Επιτρέπονται εξωτερικά δεδομένα, διαθέσιμα ελεύθερα στο κοινό. Αυτό περιλαμβάνει προ-εκπαιδευμένα μοντέλα.

 • Το αρχείο υποβολής πρέπει να ονομάζεται submission.zip

Δεδομένα _

Σχετικά με την πρώτη πρόκληση, ο αλγόριθμος που θα προκύψει θα πρέπει να είναι σε θέση να κατατάξει ένα σύνολο δεδομένων που αφορούν ένα μετρητή σε μία από τις δύο κλάσεις:

ορθή ή ελαττωματική λειτουργία.

Δεν υπάρχει ground truth, επομένως πρέπει να εξαχθούν συμπεράσματα για το ποια είναι ορθή και ποια αποκλίνουσα συμπεριφορά, με βάση τα δεδομένα.

Σχετικά με τη δεύτερη πρόκληση, ο αλγόριθμος που θα προκύψει θα πρέπει να είναι σε θέση να δώσει μια εκτίμηση κατανάλωσης για συγκεκριμένες μελλοντικές περιόδους, πχ τριμηνιαίες καταναλώσεις προσεχούς έτους.

01 _

Για το διαγωνισμό αναφορικά με την εύρεση των ελαττωματικών μετρητών, θα δοθούν:

02 _

Για το διαγωνισμό αναφορικά με την πρόβλεψη κατανάλωσης:

a _

Χαρακτηριστικά των μετρητών, όπως ο αριθμός μετρητή, ο αριθμός παροχής του μετρητή, η ημερομηνία εγκατάστασης, το έτος κατασκευής. (Α1)

a _

Καταμετρήσεις των παροχών των 10 τελευταίων ετών, έως και το έτος 2018. (Β1)

b _

Στοιχεία δοκιμών των μετρητών για διάφορες ροές, η ημερομηνία απόσυρσης του μετρητή με την αντίστοιχη τιμή ένδειξης. (Α2-αιτήματα πελάτη, Α3-δειγματοληπτική αντικατάσταση)

b _

Στοιχεία μεταβολών που αφορούν τις παροχές (κατάσταση παροχής και αλλαγές ιδιοκτήτη ή ενοίκου). (Β2)

c _

Καταμετρήσεις έως και 10 προγενέστερων ετών των μετρητών αυτών μέχρι τη στιγμή της απόσυρσης. (Α4)

d _

Γενικά στοιχεία θραύσεων αγωγών για τις εγγύς περιοχές των μετρητών. (Α5)

e _

Γεωγραφικές συντεταγμένες της θέσης των μετρητών. (AB)

01 _

Για το διαγωνισμό αναφορικά με την εύρεση των ελαττωματικών μετρητών, θα δοθούν:

a _

Χαρακτηριστικά των μετρητών, όπως ο αριθμός μετρητή, ο αριθμός παροχής του μετρητή, η ημερομηνία εγκατάστασης, το έτος κατασκευής. (Α1)

b _

Στοιχεία δοκιμών των μετρητών για διάφορες ροές, η ημερομηνία απόσυρσης του μετρητή με την αντίστοιχη τιμή ένδειξης. (Α2-αιτήματα πελάτη, Α3-δειγματοληπτική αντικατάσταση)

c _

Καταμετρήσεις έως και 10 προγενέστερων ετών των μετρητών αυτών μέχρι τη στιγμή της απόσυρσης. (Α4)

d _

Γενικά στοιχεία θραύσεων αγωγών για τις εγγύς περιοχές των μετρητών. (Α5)

e _

Γεωγραφικές συντεταγμένες της θέσης των μετρητών. (AB)

02 _

Για το διαγωνισμό αναφορικά με την εύρεση των ελαττωματικών μετρητών, θα δοθούν:

a _

Καταμετρήσεις των παροχών των 10 τελευταίων ετών, έως και το έτος 2018. (Β1)

b _

Καταμετρήσεις των παροχών των 10 τελευταίων ετών, έως και το έτος 2018. (Β1)

*

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες που παρέχονται έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία και δίνονται με σταθερή μετατόπιση.

Δείγμα των δεδομένων που θα δοθούν μπορείτε να βρείτε εδώ

Κανονισμοί _

Κανόνες σχετικοί με την πνευματική ιδιοκτησία _

Οι λύσεις που υποβάλλονται στον διαγωνισμό θα πρέπει να είναι απαλλαγμένες από τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εξαιρουμένων εκείνων των συμμετεχόντων. Ο διαγωνισμός αυτός δεν παρέχει στους συμμετέχοντες δικαιώματα ή νομιμοποίηση να αιτηθούν άδεια ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα για τη χρήση προνομίων, εμπορικών σημάτων ή δικαιωμάτων σχετικών με την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΥΔΑΠ. Όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που παρέχονται από την ΕΥΔΑΠ στο πλαίσιο συζητήσεων, ανταλλαγής μηνυμάτων, email, παράδοσης έντυπου υλικού είναι αδιαμφισβήτητη πνευματική ιδιοκτησία της ΕΥΔΑΠ, γεγονός το οποίο ρητά αναγνωρίζουν οι συμμετέχοντες.

Κανόνες σχετικοί με τη συμμετοχή _

Ιδιώτες μόνοι τους ή σε ομάδες εργασίας, Ερευνητικές ομάδες, Νεοφυείς επιχειρήσεις (με νομική έδρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό), ΜΜΕ (με νομική έδρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό).

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν στην ομάδα τους ένα τουλάχιστον άτομο που να μιλάει ελληνικά.

Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει με κανένα τρόπο να συνδέονται με τους οργανισμούς που διοργανώνουν το διαγωνισμό.

Κανόνες σχετικοί με την τεχνολογία _

 • Οι λύσεις θα γίνουν αποδεκτές μόνο εφόσον έχουν την μορφή Python Notebooks και είναι σε συμπιεσμένη μορφή.

 • Τα Notebooks δεν θα πρέπει να απαιτούν περισσότερο από 8 ώρες χρόνο εκτέλεσης σε CPU.

 • Τα Notebooks δεν θα πρέπει να απαιτούν περισσότερο από 8 ώρες χρόνο εκτέλεσης σε GPU.

 • Οι λύσεις δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν TPU.

 • Οι λύσεις θα πρέπει να μπορούν να εκτελεστούν τοπικά σε τυπικούς υπολογιστές χωρίς την ανάγκη σύνδεσης στο internet.

 • Οι λύσεις δεν θα πρέπει να καλούν εξωτερικά API μέσω internet.

 • Οι λύσεις δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν εξειδικευμένα πακέτα επιτάχυνσης.

 • Οι λύσεις μπορούν να συνδυάζουν δεδομένα που παρέχει η ΕΥΔΑΠ με άλλα από πηγές ανοικτών δεδομένων. Σε τέτοιες περιπτώσεις τα δεδομένα θα πρέπει να είναι διακριτά εντός της προτεινόμενης λύσης και να είναι προσβάσιμα με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιούνται εντός της λύσης

Γενικοί μη περιοριστικοί κανόνες _

Όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που παρέχονται από την ΕΥΔΑΠ πρέπει να θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικά ακόμη και αν δεν χαρακτηρίζονται ως τέτοια και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εκτός του πεδίου αυτού του διαγωνισμού.

Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται να μην αποκαλύπτουν, δημοσιεύουν, διοχετεύουν ή αποκαλύπτουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε τρίτους οποιαδήποτε από τις εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού ακόμη και μετά τον τερματισμό του, καθώς και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή της αποκάλυψης εμπιστευτικών πληροφοριών (παραβίαση δεδομένων).

Τα δεδομένα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Η ΕΥΔΑΠ έχει τα ακόλουθα θεμελιώδη δικαιώματα στα δεδομένα που συλλέγονται: πληροφόρησης, προσβασιμότητας, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας, φορητότητας δεδομένων, αντίρρησης και αντίθεσης στην επεξεργασία που συνθέτει τη δημιουργία προφίλ.

Στο τέλος του διαγωνισμού όλα τα συλλεγόμενα δεδομένα και τα αντίγραφά τους πρέπει να διαγραφούν από τους υπολογιστές όλων των εμπλεκομένων μερών. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων, η ΕΥΔΑΠ έχει το δικαίωμα να αιτηθεί αποζημίωση.

FAQ _

H κάθε ομάδα καλείται να επιλύσει και τα 2 προβλήματα;

Όχι, οι ομάδες δεν χρειάζεται να λύσουν και τα δυο προβλήματα

Για την πρόβλεψη κατανάλωσης για την οποία διατίθεται το ground truth, θα υπάρχει leaderboard για feedback των υποβαλλόμενων λύσεων στα πρότυπα του Kaggle, TopCoder κλπ;

Θα υπάρξει κατάλληλο περιβάλλον για την κατάταξη των λύσεων, περισσότερα στοιχεία θα δοθούν στα σεμινάρια με τις συμμετέχουσες ομάδες

Ποιά ακριβώς θα είναι τα performance metrics που αφορούν την πρόβλεψη κατανάλωσης;

Μέσος όρος και διασποράς της απόκλισης της μέτρησης (στατιστική απόκλιση από τις πραγματικές μετρήσεις)

Τι ακριβώς ελαττώματα ψάχνετε στους μετρητές;

Η λειτουργία των μετρητών κατατάσσεται σε διαφορετικές κατηγορίες/modes λειτουργίας (ανάλογα με την ταχύτητα του νερού/παροχής ανά πάσα στιγμή). Ένας μετρητής δεν έχει σφάλμα όταν καταγράφει όλο το νερό που περνάει μέσα από αυτόν. Οι μετρητές αφαιρούνται και τεστάρονται για αυτές τις κατηγορίες.

Πόσο περίπου είναι το μέγεθος των δεδομένων και για τις δύο προκλήσεις;

Έχουμε 100.000 μετρητές που αφορούν το αντικείμενο των προκλήσεων, δεδομένα που αφορούν επεμβάσεις στο δίκτυο και βλάβες που διορθώθηκαν, περίπου 12.000 μετρήσεις εσφαλμένων και μη μετρητών, καθώς και ιστορικά δεδομένα από τις μετρήσεις των 100.000 μετρητών και των 12.000 μετρητών

Σε ποιόν ανήκει η πνευματική ιδιοκτησία των αλγορίθμων που θα κατατεθούν; Στις ομάδες ή στην ΕΥΔΑΠ;

Η πνευματική ιδιοκτησία των αλγορίθμων ανήκει στις ομάδες αλλά τα δεδομένα ανήκουν στην ΕΥΔΑΠ. Άρα τα αποτελέσματα από το training των μοντέλων στα δεδομένα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς τη συγκατάθεση της ΕΥΔΑΠ. Η τεχνογνωσία από την απασχόληση με το πρόβλημα ανήκει στην ομάδα, αλλά για να χρησιμοποιηθούν τα τελικά μοντέλα πρέπει να δοθεί η συγκατάθεση της ΕΥΔΑΠ, στην οποία ανήκουν τα δεδομένα. Οι συμμετέχοντες θα χρειαστεί να υπογράψουν συμφωνία για τα θέματα αυτά.

Is there a clear definition on what is the accuracy upon which we will be valuated

Ο διαγωνισμός είναι συγκριτικός, δηλαδή αν η εκάστοτε πρόβλεψη, π.χ. για την κατανάλωση του νερού, έχει απόκλιση στο επίπεδο του 30% δεν θα δώσουμε βραβείο. Πρέπει η λύση να είναι κάτω από 10% και για όσες λύσεις είναι κάτω από 10% στην πρόβλεψη, η κατάταξη θα είναι συγκριτική. Περισσότερες λεπτομέρειες θα καθοριστούν στα σεμινάρια που θα ακολουθήσουν για τους συμμετέχοντες

Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή και στις δύο προκλήσεις, ή οι ομάδες έχουν την ευχέρεια να συμμετάσχουν μόνο σε μία από αυτές (όπως υπονοεί η χρήση του "είτε" στο section "Αξιολόγηση")

Όχι, οι ομάδες μπορούν να διαλέξουν ποια προβλήματα θα επιλύσουν.

Το "notebook submission" αναφέρεται σε υπολογιστική ισχύ (Η/Υ τύπου laptop) ή σε UI τύπου Jupyter Notebook κλπ.

Οι τεχνικές λεπτομέρειες, οι πλατφόρμες κλπ θα προσδιοριστούν στα σεμινάρια που θα ακολουθήσουν για τους συμμετέχοντες

Το data set θα το έχουμε σύντομα;

Είναι έτοιμο, θα δοθεί στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μια εβδομάδα μετά τον ορισμό τους

Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσουμε επαφίεται σε μας και η χρήση λογισμικού είναι ελεύθερη

Ναι

Τα δεδομένα αφορούν μόνο συμβατικούς μετρητές ή θα έχουμε πρόσβαση και σε smart meters δεδομένα?

Τα δεδομένα αφορούν μόνο συμβατικούς μετρητές

Εκτός απο τη μέτρηση του μετρητή έχετε άλλα χαρακτηριστικά όπως εργασίες που έγιναν σε κάποιο μέρος του δικτύου για να χρησιμοποιηθούν ως flag για απώλειες στην περιοχή του μετρητή

Ναι, υπάρχουν δεδομένα από τις επεμβάσεις στο δίκτυο. Συνολικά τα δεδομένα θα δοθούν με την ίδια μετάθεση (shift) όσο αφορά τις γεωγραφικές συντεταγμένες των μετρητών και των επεμβάσεων

Λέγοντας λιγότερο νερό είναι επί τοις εκατό; Ή η διαφορά;

Ο μετρητής χάνει ένα ποσοστό του νερού που πέρασε μέσα από αυτόν (για κάθε διαφορετική ταχύτητα/mode of operation). Μας ενδιαφέρει ο μέσος όρος και η διασπορά της απόκλισης της μέτρησης (βλ. και παραπάνω).

Αρα μιλάμε για πραγματικούς μετρητές που είναι ήδη τοποθετημένοι και θα πάτε να τους βγάλετε να δείτε αν είναι οκ ή όχι

Ναι, οι μετρητές είναι πραγματικοί και θα αφαιρεθούν για να αξιολογηθούν.

Η λύση θα πρέπει να είναι real-time ή το computational cost της λύσης δε θα ληφθεί υπόψιν?

Δεν θα ληφθεί υπ’ όψη το computational cost της λύσης. Αναμένουμε ότι η απόδοση του αλγορίθμου δεν θα ξεπεράσει τα όρια που έχουμε ορίσει, τα οποία ωστόσο δεν είναι αυστηρά. Μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα κυρίως καθώς η λύση δεν απαιτείται να είναι real time.

Οι μετρήσεις της κατανάλωσης θα είναι ωριαίες, ημερήσιες? Πώς ακριβώς?

Οι μετρήσεις είναι τριμηνιαίες. Η ΕΥΔΑΠ έχει συνολικά 2.5ΜΕ μετρητές που απαιτούν χειροκίνητη μέτρηση, άρα δεν υπάρχει δυνατότητα για συχνότερες μετρήσεις καθώς η κάθε μέτρηση έχει κόστος.

Θα δοθεί στην ΕΥΔΑΠ το προβλεπτικό μοντέλο ή το αποτέλεσμα του μοντέλου;

Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επαλύθευσης των αποτελεσμάτων με χρήση του μοντέλου. Εφόσον υπάρχει προοπτική για συνεργασία μετά το διαγωνισμό, θα συζητηθεί η παραχώρηση και του ίδιου του μοντέλου στην ΕΥΔΑΠ.

Tο τεστ των αλγορίθμων θα γίνει με βάση τις 8 επόμενες μετρήσεις (2 έτη) για κάθε μετρητή (meter-id) ?

Ναι

Το train test set θα περιέχουν τους ίδιους μετρητές. Είναι σημαντικό για την ανάπτυξη των αλγορίθμων ώστε η λύση να μην είναι biased

Ναι θα είναι το ίδιο σετ μετρητών, ο αλγόριθμος θα ελεγχθεί με βάση τα δεδομένα των δύο τελευταίων ετών που θα κρατήσει η ΕΥΔΑΠ.

The measurement data are provided hourly? daily?

Βλ. ανωτέρω

What is the size of the teams you expect? Is there some limitation on that? Are companies eligible or just teams of individuals?

Ομάδες ατόμων μπορούν να συμμετάσχουν. Εταιρείες που δεν είναι μικρομεσαίες (ΜΜΕ) και στελέχη των εταιρειών αυτών δεν μπορούν να συμμετάσχουν

Πότε θα είναι διαθέσιμο το dataset

Βλ. ανωτέρω

Τα αποτελέσματα των λάθος μετρητών που θέλετε. Πόσους θα σας βγαλουμε για να γίνει έλεγχος αυτό εννοεί. 10, 100, 1000

Το κόστος αφαίρεσης και επαλήθευσης για ένα μετρητή είναι μη αμελητέο. Ο αριθμός των μετρητών που θα αφαιρεθούν για επαλήθευση θα εξαρτηθεί από το πλήθος των ομάδων που θα συμμετάσχουν και θα οριστεί αργότερα στη διαδικασία

Is the dataset labelled?

“Η ΕΥΔΑΠ θα δίνει τα δεδομένα των δοκιμών των μετρητών δηλαδή τις αποκλίσεις από την κάθε ροή δοκιμής και από τον μέσο όρο απόκλισης θα προκύπτει αν είναι ελαττωματικός ή μη ο μετρητής. Δεν θα τους διαχωρίζει σε ελαττωματικούς ή μη.
Το όριο απόκλισης που υιοθετείται στο εργαστήριο θα γνωστοποιηθεί στα σεμινάρια που θα δοθούν για τις ομάδες που θα συμμετέχουν.”

Υπάρχει όριο στον αριθμό των ομάδων και ποιά τα κριτήρια αξιολόγησής τους όσο αφορά τη συμμετοχή

Οι ομάδες μπορούν να αποτελούνται από 1 ως 6 άτομα

Έχετε δικά σας benchmarks? Δικές σας προβλεψεις - μοντέλα, τα οποία θα προσπαθήσομε να νικήσουμε;

Υπάρχουν αλγόριθμοι στην ΕΥΔΑΠ όσο αφορά την πρόβλεψη κατανάλωσης όσο και τα σφάλματα των μετρητών, ωστόσο σε αυτό το διαγωνισμό επικεντρώνουμε σε λύσεις από τις διαγωνιζόμενες ομάδες

Θα μπορέσουμε να δημοσιεύσουμε τα αποτελέσματα;

Ναι τα αποτελέσματα θα είναι δημοσιεύσιμα, ωστόσο οι ακριβείς όροι θα οριστούν στη συνέχεια (credits, review από ΕΥΔΑΠ)

Ποιά είναι τα κριτήρια της αρχικής επιλογής των ομάδων; Οι ομάδες θα γίνουν αποδεκτές όλες ή υπάρχουν κριτήρια για να γίνει δεκτή μια αίτηση;

Οι ομάδες θα πρέπει μέσω της αίτησης να μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν γνώση στο αντικείμενο του διαγωνισμού

Can anybody participate with more than one team?

Μπορεί κάποιος να συμμετέχει σε περισσότερες από μια αιτήσεις αλλά μόνο σε μια ομάδα που έχει γίνει αποδεκτή για συμμετοχή

Ένας μετρητής συνδέεται με μία μοναδική παροχή;

Ναι

Την αρχική ποσότητα που μπαίνει στο δίκτυο καθώς και ποιοί μετρητές ανήκουν σε κάθε αρχική είσοδο νερού στο δίκτυο, θα τα έχουμε;

Δεν θα έχουμε το ισοζύγιο, τα δεδομένα θα δοθούν με βάση το sample data set που έχει ήδη δοθεί.

Είναι όλες οι μετρήσεις στο dataset πραγματικές μετρήσεις που έχουν καταγραφεί από υπάλληλο της ΕΥΔΑΠ ή είναι κάποιες estimated μετρήσεις;

Όλες οι μετρήσεις είναι πραγματικές

Αν κάποιοι μετρητές χαλάσουν κάποια στιγμή, οι προβλέψεις θα είναι λάθος; Δείχνει να εμπλέκεται το ένα challenge με το άλλο

Οι προβλέψεις μπορούν να λαμβάνουν υπόψη δεδομένα και από τα δύο challenges ή και άλλα, ο διαγωνισμός αφορά τo βέλτιστο τελικό αποτέλεσμα

Σε ότι αφορα την πρόκληση της πρόβλεψης ελαττωματικών μετρητών, το training set θα έχει labeled data, δηλαδή οι μετρητές θα είναι διαχωρισμένοι σε ελαττωματικούς και μη

Βλ. ανωτέρω

Οι μετρητές αφορούν οικιακούς πελάτες, βιομηχανίες/βιοτεχνίες ή και τα δύο?

Αφορούν όλες τις κατηγορίες τιμολογίων, περισσότερα στοιχεία θα δοθούν στα σεμινάρια

Έχετε και νούμερο πόσους μετρητές βγάλατε και δεν ήταν χαλασμένοι, ή έχετε μόνο τους χαλασμένους;

Θα έχουμε 100.000 περίπου μετρητές συνολικά

Δηλαδή δίπλα σε κάθε μέτρηση υπάρχει ο χαρακτηρισμός "σωστή", "λανθασμένη", "δεν ξέρω"

Θα πρέπει να ανακαλυφθεί η πληροφορία αυτή από τους διαγωνιζόμενους

Σε τι περιβάλλον θα δουλέψουμε

Η επιλογή επαφύεται στην ομάδα, αρκεί να τηρούνται οι τεχνικές προϋποθέσεις που ορίζει ο διαγωνισμός

Μπορεί ένα μέλος της ομάδας να εργάζεται σε εταιρία (η οποία βέβαια δεν σχετίζεται με την διοργάνωση του διαγωνισμού)

Τα μέλη των ομάδων μπορούν να εργάζονται σε ΜΜΕ εταιρίες εκτός της ΕΥΔΑΠ, αρκεί να μην χρησιμοποιούν εργαλεία ή γνώσεις των οποίων οι πνευματική ιδιοκτησία ανήκει στην εταιρία που εργάζονται

Οι ομάδες θα γίνουν δεκτές όλες ή υπάρχουν κριτήρια για να γίνει αποδεκτή μια αίτηση

Θα γίνουν δεκτές οι ομάδες που θα δείχνουν επαρκή γνώση σχετικά με το αντικείμενο της μηχανικής μαθησης

Οι ομάδες μπορεί να είναι μόνο από Ελλάδα ή και από Κύπρο

Μπορούν να είναι από οπουδήποτε

Το microsite *δεν* κάνει καμία αναφορά σε Python ή άλλη συγκεκριμένη γλώσσα (μόνο σε Notebooks). Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι μόνο Python είναι eligible.

Η επιλογή επαφύεται στην ομάδα, αρκεί να τηρούνται οι τεχνικές προϋποθέσεις που ορίζει ο διαγωνισμός

Γιατί δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε R;

Δεν αποκλείεται και η χρήση της γλώσσας R

Mπορώ να έχω το μοντέλο μου σε διαφορετική γλώσσα; Γιατί όχι και Java ή άλλες γλώσσες;

Δεν αποκλείονται και άλλες γλώσσες

Μπορούν να συμμετέχουν ομάδες από πανεπιστήμια;

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ομάδες από πανεπιστήμια, ανεξάρτητες ομάδες ή ομάδες εταιριών που ανήκουν στην κατηγορία ΜΜΕ

Μπορεί τελικά ένα μέλος της ομάδας να εργάζεται σε εταιρία;

Τα μέλη των ομάδων μπορούν να εργάζονται σε εταιρίες που δεν έχουν σχέση με την ΕΥΔΑΠ, αρκεί να μην χρησιμοποιούν εργαλεία ή γνώσεις των οποίων οι πνευματική ιδιοκτησία ανήκει στην εταιρία που εργάζονται

Σε περίπτωση ισοβαθμίας το βραβείο μοιράζεται ή μετράει το ποιός έστειλε πρώτος;

Δεν τίθεται θέμα χρόνου ή προτεραιότητας

Υπάρχει κάποιος περιορισμός στα χρόνια εμπειρίας της ομάδας ?

Όχι

Challenges _

Ψηφιακές Προκλήσεις Καινοτομίας ΕΥΔΑΠ / Δικτύου Καινοτομίας ΕΕΣΥΠ σε συνεργασία με το MITEF Greece

Ψηφιακές Προκλήσεις Καινοτομίας ΕΥΔΑΠ / Δικτύου Καινοτομίας ΕΕΣΥΠ σε συνεργασία με το MITEF Greece

Coming Soon

More challenges are coming. Stay Tuned!

Contact _

Join the competition series

  All Rights Reserved 2022.